Pomoc na pravém místě

Nezávislý provozovatel softwarových modulů, které pomáhají na internetu odhalovat subjekty s falešnou identitou, které z různých důvodů škodí solidním internetovým uživatelům a svým jednáním jsou často za hranou legálního chování, spolupracuje také s institucemi jako je Česká obchodní inspekce nebo nezávislá Protikorupční linka.  Protikorupční linka přijímá pomocí automatického systému oznámení na podezření z trestného činu nebo přestupku v počtu asi 5000 hlášení ročně.

Technické možnosti

Institut pro ověření identity má technické možnosti k tomu, aby z osob, které nahlašují podezření z trestného nebo přestupkového jednání vyselektovat nevěrohodná oznámení, které jsou podána osobami s falešnou identitou a jejich zájmem není odhalování protizákonného jednání, ale snaží se nepravdivými informacemi poškodit určitou právnickou nebo fyzickou osobu. Může jít o pokus zbavit se konkurenta v podnikání nebo o pomstu či nevhodnou zábavu atd. Díky včasnému odhalení takových oznámení se nevede zbytečné vyšetřování oznámeného podnětu. V internetovém prostředí mají nástroje IPOI do budoucna stále větší uplatnění, protože se do internetového prostředí přesunuje stále více podnikatelských i zábavních aktivit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup