Dobrá pec je pro pekaře poklad

V současné době se moderní technologie odráží i v nově vybudovaných pekařských pecích. Zkrátka je úplně jiné pečení, než kdysi bývalo. Výroby pekařských pecí se předně přizpůsobují požadavkům pekařských mistrů a rozhodující mohou být i výrobky, které se budou vyrábět. Pokud jde o vytápění těchto pecí, tak je možné vytápět zemním plynem, mazutem, lehkým nebo těžkým olejem a přirozeně nechybí ani elektřina. Vytápění se předně navrhuje podle toho, jaké jsou možnosti a požadavky pečení v místní pekárně.  

Vhodně se dají uspořádat teplotní křivky

V první řadě se bere ohled na dané výrobky, které se zde budou vyrábět. Na to se mohou výroby pekařský pecí rovněž zaměřit. Vhodným uspořádáním topných těles a jednotlivých zón se dosáhne skvělých výsledků. Specialisté v tomto oboru si umí dokonale poradit s rozvrstvením teploty v peci a to dokáže v mnohém ovlivnit samotnou oblast vyrobených produktů. Samotná technologie pečení je plně automatizovaná a řízená speciálním softwarem, ten poté umožňuje nastavení různých receptur. Dochází k minimální spotřebě energií a v konečné fázi se to odrazí i na provozních nákladech.